EOL ključevi info@eol-kljucevi.hr; +385 (0) 51 263 440

Elektro prihvatnici

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Standardni elektroprihvatnici za ugradnju u puna ili profilna vrata

Multinaponski prihvatnici 10-224V

Sa mehaničom deblokadom otvaranja

Sa statusom zaključanosti vrata

Invertirani elektroprihvatnici

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specijalni elektroprihvatnici

Za staklena vrata

Za protupožarna vrata

Za evakuacijska vrata

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatna oprema za vrata

Provodnici kabela

Premosni kontakti

Tipkala

Kontakti za status vrata

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top